Poresko savetovanje

Mi, kao poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom pomažemo našim klijentima u optimizaciji njihovih poreskih obaveza i minimizaciji poreskog rizika. Takođe, mi smo tu da svaku odluku naših klijenata ispratimo savetodavno kao i da im pružimo adekvatne poreske savete.

U toku godine planiramo i implementiramo strategije koje smanjuju poresku izloženost i poboljšavaju uspešnost. Naši poreski stručnjaci su u toku sa uvek promenjivim pravilima poreske regulative.

Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i vodimo ih na putu do uspeha. Mi garantujemo i stojimo iza naših poreskih mišljenja i saveta.

Poresko savetovanje uključuje sledeće usluge:

 • Godišnji porez na dohodak građana
 • Međunarodno dvostruko oporezivanje
 • Poresko planiranje
 • Preventivna poreska kontrola
 • Poresko zastupanje, rešavanje poreskih pitanja
 • Poreski Due diligence
 • Poreska konsolidacija
 • Optimizacija poreskog opterećenja prilikom statusnih promena
 • Optimizacija poreskih opterećenja ostalih poslovnih odluka ili transakcija
 • Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom
 • Pitanja u vezi sa zapošljavanjem nerezidenata
 • Poreska revizija i kontrola internih poreskih procedura
 • Pomoć u implementaciji internih poreskih propisa
 • Davanje stručnih mišljenja o određenim transakcijama i tumačenje propisa
 • Hitna telefonska podrška za osnovna poreska pitanja
 • Usluge obaveštavanja o aktuelnim promenama poreskih propisa
 • Praćenje poslovanja i usaglašenosti privrednih subjekata sa važećom poreskom regulativom u svim vrstama poreza
 • Obuka upravljačkih struktura klijenata u oblasti svih vrsta poreza

Porez na dohodak građana, porez na dobit, porez na imovinu:

Direktno oporezivanje – savetovanje, implementacija i pomoć  u oblasti primene zakonske regulative iz oblasti poreza na dobit, poreza na dohodak građana i poreza na imovinu, kao i pružanje sledećih usluga:

 • Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije
 • Sastavljanje poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca u skladu sa zahtevima lokalnih poreskih propisa
 • Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena, mogućnostima za korišćenje poreskih olakšica
 • Poreska konsolidacija
 • Planiranje oporezivanja naknada zaposlenih i lica koja nisu u radnom odnosu
 • Identifikovanje vrsta poreza kojima podleže određena transakcija sa fizičkim i pravnim licima

Porez na dodatu vrednost i akcize:

Indirektno oporezivanje – savetovanje, implementacija i pomoć   u oblasti primene zakonske regulative iz oblasti poreza na dodatnu vrednost i akciza, kao i pružanje sledećih usluga:

 • Razmatranje mogućih opcija pri izvršenju poreskih obaveza klijenta po pitanju poreza na dodatu vrednost
 • Preventivna kontrola podataka iskazanih u mesečnim PDV prijavama
 • Pomoć prilikom implementacije kao i popunjavanja PO PDV prijava,
 • Mesečna ili tromesečna kontrola PO PDV prijava i obračuna poreza na dodatu vrednost,
 • Stručna mišljenja vezana za oporezivanje raznih transakcija
 • Stručna pomoć o pravnim lekovima nakon kontrola od strane poreskih vlasti
 • Sastavljanje prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa u vaše ime

Kontaktirajte nas

Imate li pitanje u vezi naših usluga? Ne ustručavajte se da nas kontaktirate.
Odgovorićemo na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.