Transferne cene

U Srbiji je priprema i podnošenje dokumentacije o transfernim cenama nadležnom organu Poreske uprave postalo obaveza počev od 2013. godine. Osnov za regulisanje oblasti transfernih cena u Srbiji čine Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i OECD smernice.

Transferne cene predstavljaju jedno od najrizičnijih oblasti međunarodnog oporezivanja, jer 70% međunarodne trgovine se dešava unutar međunarodnih grupa preduzeća.

Naš konsultantski tim koji se bavi poreskim savetovanjem i izradom poreskih mišljenja sa decenijskim iskustvom u oblasti poreza i poreskih propisa kako domaćih tako i međunarodnih pružiće Vam uslugu najvišeg nivoa i kvaliteta i to kako u pogledu savetovanja tako i u pogledu izrade studije o transfernim cenama.

Izrada slučaja o transfernim cenama namenjena je kompanijama koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima i u čijoj vlasničkoj strukturi postoje neke od navedenih zajedničkih osnova:

  • Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);
  • Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu(član 59. stav 5. Zakona);
  • Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);
  • Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

SMN poreski tim klijentima pruža sledeće usluge iz ove oblasti:

  • Priprema dokumentacije o transfernim cenama
  • Izrada studija uporedivosti (benchmark analiza)
  • Priprema politike transfernih cena
  • Pregled postojeće dokumentacije o transfernim cenama
  • Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena

Kontaktirajte nas

Imate li pitanje u vezi naših usluga? Ne ustručavajte se da nas kontaktirate.
Odgovorićemo na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.